ยินดีต้อนรับสู่เว็บไวต์โรงเรียนบ้านบางจาก : Welcome To Banbangchak School :www.banbangchakschool.com
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนโรงเรียนบ้านบางจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการเว็บไซต์โรงเรียนบ้านบางจาก ประจำปี 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ (One Stop Service : OSS)
การติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 63 รร.บ้านบางจาก 20 ส.ค. 63
รายงานการดำเนินงานการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 13 ก.ค. 63
รายงานการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 (Work from Home) 13 ก.ค. 63
แผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศ 17 มิ.ย. 63
ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันไวรัสโควิด-19 17 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านบางจาก เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย,ระดับขั้นพื้นฐาน 2563 15 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านบางจาก เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563 15 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านบางจาก ที่ 2-2562 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 04 พ.ย. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 16 ก.พ. 61
ปีงบประมาณ 2559 การจัดซื้อจัดจ้างไม่มีเรื่องร้องเรียน 30 ก.ย. 59
ราคากลาง สอบราคาซื้อ สื่อ ครุภัณฑ์ ตามโครงการจัดหาสื่อ ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 27 มิ.ย. 59
ประกาศสอบราคาซื้อ สื่อ ครุภัณฑ์ ตามโครงการจัดหาสื่อ ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ พ. 27 มิ.ย. 59
เอกสารสอบราคาซื้อ สื่อ ครุภัณฑ์ ตามโครงการจัดหาสื่อ ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ พ. 27 มิ.ย. 59
แผนปฏิบัติการ ปี 2559 08 พ.ค. 59
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 27 ก.ค. 58
ราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 27 ก.ค. 58
หัวข้อ วันที่
ขอทราบวันประชุมผู้ปกครอง (149/2) 14 พ.ค. 63
การจัดการขยะภายในโรงเรียนบ้านบางจาก สพป.สป.1 (164/0) 22 ก.ย. 62
5 อาการเฝ้าระวัง โรคปอดอักเสบรุนแรง จากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพนธุ์ใหม่ 2019
ทำอย่างไรดีเมื่อมีค่า PM 2.5 สูง
เฝ้าระวัง "โรคปอดอักเสบ อู่ฮั่น โคโรนาไวรัส"
ปอดอัดเสบ อู่ฮั่น กับหน้ากากอนามัย
รับมือกับ "ไวรัสโคโรนา" อย่างตระหนัก แต่ไม่ตระหนก
ล้างมือทุกครั้งป้องกันโรคโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2019
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
เปิดเว็บไซต์ 10/02/2015
ปรับปรุง 14/09/2020
สถิติผู้เข้าชม 277457
Page Views 370942