คณะผู้บริหาร

นายตรี ศตสังวัตสร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา