ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านบางจาก
หมู่ที่ 8 ถนนสุขสวัสดิ์   ตำบลบางจาก  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรศัพท์ 0-24626-294 เบอร์โทรสาร 0-24626-294
Facebook : https://www.facebook.com/banbangchak


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน


โรงเรียนบ้านบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

ที่อยู่ หมู่่ที่ 8 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์/โทรสาร : 02 - 4626294

Website : banbangjak@hotmail.com
อีเมล์/E-mail : banbangjak@hotmail.com

แผนที่ตั้งโรงเรียน : https://goo.gl/maps/j9FZDhB4bUp6x6Y4A