ครูพิเศษ (ไม่ประจำชั้น)

นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ
ครู คศ.3

นางสาวปิยภร สาลี
ครู คศ.1

นายประวัติ ทาสะโก (ไปช่วยราชการ)
ครู คศ.1

นางสาวอัยย์ แก้วอาชา
ครูผู้ช่วย

นายฐานันดร โชติผล
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุไรรัตน์ สาลี
ครูอัตราจ้าง