ครูพิเศษ (ไม่ประจำชั้น)

นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู
ครู คศ.3
หัวหน้าครูพิเศษ (ไม่ประจำชั้น)
อีเมล์ : saly_payoon@hotmail.com

นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 024626294
อีเมล์ : nahatai.kp@hotmail.co th

นางสาวอัยย์ แก้วอาชา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : kruaii.smile@gmail.com

Ms.Krizzia Zandreen Castro Gesell
ครูอัตราจ้าง

นายฐานันดร โชติผล
ครู คศ.1
หัวหน้าครูพิเศษ (ไม่ประจำชั้น)