10/05/2022
09/05/2022
09/05/2022
09/05/2022
09/05/2022
15/01/2022
15/01/2022
15/01/2022
02/09/2021
18/08/2021
09/08/2021
19/07/2021
07/04/2021
16/02/2018
30/09/2016
27/06/2016
Topic Date
ขอทราบวันประชุมผู้ปกครอง (545/3) 14 พ.ค. 63
การจัดการขยะภายในโรงเรียนบ้านบางจาก สพป.สป.1 (516/0) 22 ก.ย. 62
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
Username
Password
Forgot password
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
Start 10/02/2015
Last Update 02/06/2022
Visitors 509968
Page Views 646079
รับเรื่องร้องเรียน