ยินดีต้อนรับสู่เว็บไวต์โรงเรียนบ้านบางจาก : Welcome To Banbangchak School :www.banbangchakschool.com
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนโรงเรียนบ้านบางจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการเว็บไซต์โรงเรียนบ้านบางจาก ประจำปี 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ (One Stop Service : OSS)
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 02 มี.ค. 64
รายงานการปฏิบัติงาน Work From Home ช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ 04 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านบางจากเรื่อง แจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๒) 02 ม.ค. 64
แผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรี 23 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านบางจากเรื่อง แจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๑) 22 ธ.ค. 63
ขอเชิญศิษย์เก่า นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 80ปี รร.บ้านบางจาก 22 ต.ค. 63
การติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 63 รร.บ้านบางจาก 20 ส.ค. 63
รายงานการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 (Work from Home) 13 ก.ค. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 16 ก.พ. 61
ปีงบประมาณ 2559 การจัดซื้อจัดจ้างไม่มีเรื่องร้องเรียน 30 ก.ย. 59
ราคากลาง สอบราคาซื้อ สื่อ ครุภัณฑ์ ตามโครงการจัดหาสื่อ ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 27 มิ.ย. 59
ประกาศสอบราคาซื้อ สื่อ ครุภัณฑ์ ตามโครงการจัดหาสื่อ ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ พ. 27 มิ.ย. 59
เอกสารสอบราคาซื้อ สื่อ ครุภัณฑ์ ตามโครงการจัดหาสื่อ ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ พ. 27 มิ.ย. 59
แผนปฏิบัติการ ปี 2559 08 พ.ค. 59
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 27 ก.ค. 58
ราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 27 ก.ค. 58
หัวข้อ วันที่
ขอทราบวันประชุมผู้ปกครอง (397/2) 14 พ.ค. 63
การจัดการขยะภายในโรงเรียนบ้านบางจาก สพป.สป.1 (391/0) 22 ก.ย. 62
5 อาการเฝ้าระวัง โรคปอดอักเสบรุนแรง จากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพนธุ์ใหม่ 2019
ทำอย่างไรดีเมื่อมีค่า PM 2.5 สูง
เฝ้าระวัง "โรคปอดอักเสบ อู่ฮั่น โคโรนาไวรัส"
ปอดอัดเสบ อู่ฮั่น กับหน้ากากอนามัย
รับมือกับ "ไวรัสโคโรนา" อย่างตระหนัก แต่ไม่ตระหนก
ล้างมือทุกครั้งป้องกันโรคโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2019
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
เปิดเว็บไซต์ 10/02/2015
ปรับปรุง 23/07/2021
สถิติผู้เข้าชม 406543
Page Views 519003