ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายรุจน์ เล่าฮะ
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0860450945

นายอัมพร นันนวล
ครู คศ.2
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2