ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวพิราวรรณ สมมิตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพรพิไล ธิการ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0645528953
อีเมล์ : Pornpilaithai@gmail.com