ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายฐานันดร โชติผล
ครู คศ.1
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0861521321
อีเมล์ : tanundon999@gmail.com

นางสาวพรพิไล ธิการ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0645528953
อีเมล์ : Pornpilaithai@gmail.com