ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 392) 16 ก.พ. 61
ปีงบประมาณ 2559 การจัดซื้อจัดจ้างไม่มีเรื่องร้องเรียน (อ่าน 454) 30 ก.ย. 59
ราคากลาง สอบราคาซื้อ สื่อ ครุภัณฑ์ ตามโครงการจัดหาสื่อ ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ (อ่าน 629) 27 มิ.ย. 59
ประกาศสอบราคาซื้อ สื่อ ครุภัณฑ์ ตามโครงการจัดหาสื่อ ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ พ. (อ่าน 577) 27 มิ.ย. 59
เอกสารสอบราคาซื้อ สื่อ ครุภัณฑ์ ตามโครงการจัดหาสื่อ ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ พ. (อ่าน 610) 27 มิ.ย. 59
แผนปฏิบัติการ ปี 2559 (อ่าน 446) 08 พ.ค. 59
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (อ่าน 737) 27 ก.ค. 58
ราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (อ่าน 758) 27 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (อ่าน 864) 27 ก.ค. 58
ราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (อ่าน 952) 27 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน 8.การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ (อ่าน 616) 21 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน 7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา (อ่าน 572) 21 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน 6.การขอเทียบโอนผลการเรียน (อ่าน 554) 21 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน 5.การขอลาออก (อ่าน 465) 21 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน 4.การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน (อ่าน 516) 21 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน 3.การขอย้ายออกนักเรียน (อ่าน 501) 21 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน 1.การรับนักเรียน (อ่าน 362) 21 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน 2.การขอย้ายเข้าเรียน (อ่าน 415) 21 ก.ค. 58
เอกสารสอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน 7 รายการโรงเรียนบ้านบางจาก ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 534) 06 พ.ค. 58
โรงเรียนบ้านบางจาก สอบราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร อาคารเรียนแบบ 017 และบริเวณโรงเรียน (อ่าน 491) 12 ก.พ. 58