ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิทยากรในกิจกรรม บ้านในฝัน รู้เท่าทันสื่อ ภายใต้โครงการคุ้มครองเด็ก ตามโครงการสร้างเครือข่ายแกนนำในการส่งเสริมพัฒนาเด็กวัยรุ่นและครอบครัว
ชื่ออาจารย์ : นางฉวีวรรณ เดชเดชา
ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2561,14:52  อ่าน 637 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปั้นดินน้ำมันระดับอนุบาล
ชื่ออาจารย์ : นางจันทรกร วรทรัพย์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,17:13  อ่าน 646 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2.แบบรายงานผลการไปเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน”
ชื่ออาจารย์ : นายวุฒิพรรณ คณาญาติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2561,08:36  อ่าน 647 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 1.แบบรายงานผลการไปเข้าร่วมประชุมโครงการร้อยชุมชนสุขภาวะทางเพศสานพลังชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ชื่ออาจารย์ : นายวุฒิพรรณ คณาญาติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2561,20:06  อ่าน 722 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปกแฟ้มบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (logbook) พร้อมใบคั่นหน้าใส่แฟ้ม
ชื่ออาจารย์ : นายวุฒิพรรณ คณาญาติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2561,18:40  อ่าน 8406 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan; ID Plan)
ชื่ออาจารย์ : นายวุฒิพรรณ คณาญาติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2561,14:02  อ่าน 5365 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิจัย เรื่อง การพัฒนานาทักษะในด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ชื่ออาจารย์ : นายวุฒิพรรณ คณาญาติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2561,22:35  อ่าน 658 ครั้ง
รายละเอียด..