ข่าว - ประกาศด่วน
การติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 63 รร.บ้านบางจาก

         ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ มีความประสงค์ขอข้อมูล    เพื่อรายงานผลการบริหารงานและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการของสำนักงาน  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ความแจ้งแล้วนั้น

          บัดนี้ โรงเรียนบ้านบางจาก ส่งรายงานผลการดำเนินงานการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2563,00:00   อ่าน 288 ครั้ง