ข่าว - ประกาศด่วน
การฉีดวัคซีนป้องกัน

ด้วยข้าพเจ้า  นายวุฒิพรรณ   คณาญาติ  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ได้รับมอบหมายงานให้ปฏิบัติหน้าที่  เป็นหัวหน้างานอนามัยโรงเรียนบ้านบางจาก ซึ่งได้รับข้อความจากโรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การออกปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน

ตาม นโยบายกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้หน่วยบริการสาธารณสุข ปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียนในเขตรับผิดชอบทุกโรงเรียน โรงพยาบาลบางจาก ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน และจัดบุคลากร ออกปฏิบัติงาน ในปีการศึกษา 2562 โดยให้บริการควบคุมโรค สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตรวจสุขภาพ ทันตสาธารณสุข ให้สุขศึกษา ให้ครบตามเป้าหมาย

             โรงพยาบาลบางจาก จะเข้ามาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการฉีดวัคซีนป้องกัน “โรคมะเร็งปากมดลูก : HPV (Human Papilloma Virus)” ในนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.

             ขอให้ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 2 ห้อง รอรับหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง ในการขอฉีดวัคซีนป้องกัน “โรคมะเร็งปากมดลูก : HPV (Human Papilloma Virus)” จากครูอนามัยต่อไป

          จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

                                                                                              นายวุฒิพรรณ   คณาญาติ
                                                                                                     (ผู้ประชาสัมพันธ์)


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2562,00:00   อ่าน 107 ครั้ง