ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิมลพัช หนูโงน
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง อบจ.
เบอร์โทรศัพท์ : 0989705910
อีเมล์ : univer_2534@outlook.co.th
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2561,14:44  อ่าน 62 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนPLC พัฒนาทักษะการอ่านและสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทย ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2561,14:44   อ่าน 62 ครั้ง