ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านบางจาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนา บริเวณโครงหลังคาเมทัลชีส และหน้าอาคาร 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 553) 02 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านบางจาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน/ห้องพิเศษ โรงเรียนบ้านบางจาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 527) 18 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านบางจาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน อาคาร ๓ โรงเรียนบ้านบางจาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 533) 09 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านบางจาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๔ ตู้ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 514) 19 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านบางจาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 528) 07 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 1635) 16 ก.พ. 61
ปีงบประมาณ 2559 การจัดซื้อจัดจ้างไม่มีเรื่องร้องเรียน (อ่าน 1881) 30 ก.ย. 59
ราคากลาง สอบราคาซื้อ สื่อ ครุภัณฑ์ ตามโครงการจัดหาสื่อ ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ (อ่าน 1903) 27 มิ.ย. 59
ประกาศสอบราคาซื้อ สื่อ ครุภัณฑ์ ตามโครงการจัดหาสื่อ ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ พ. (อ่าน 1566) 27 มิ.ย. 59
เอกสารสอบราคาซื้อ สื่อ ครุภัณฑ์ ตามโครงการจัดหาสื่อ ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ พ. (อ่าน 1685) 27 มิ.ย. 59
แผนปฏิบัติการ ปี 2559 (อ่าน 1416) 08 พ.ค. 59
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (อ่าน 1720) 27 ก.ค. 58
ราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (อ่าน 1694) 27 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (อ่าน 1535) 27 ก.ค. 58
ราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (อ่าน 1638) 27 ก.ค. 58
เอกสารสอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน 7 รายการโรงเรียนบ้านบางจาก ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1051) 06 พ.ค. 58
โรงเรียนบ้านบางจาก สอบราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร อาคารเรียนแบบ 017 และบริเวณโรงเรียน (อ่าน 1044) 12 ก.พ. 58