แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของโรงเรียนบ้านบางจาก ปี 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 427.96 KB