ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

Adobe Acrobat Document ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านบางจาก   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 167.56 KB