ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2565
เนื่องด้วย โรงเรียนบ้านบางจาก จะได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาวิชาการประสานการเรียนรู้มุ่งสู่อาเซียน    
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น.
โรงเรียนบ้านบางจากและคณะดำเนินการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
การจัดการแสดงของนักเรียน การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่การเรียนรู้อาเซียน ทั้งหมด 9 ฐาน ซึ่งแบ่งออกช่วงชั้นละ 1 ฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2565,09:29   อ่าน 250 ครั้ง