ภาพกิจกรรม
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี (ฝาสีส้ม) ไฟเซอร์ ป.3-ป.4
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 จำนวน 34 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี (ฝาสีส้ม) ไฟเซอร์ ณ โรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา)

โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2565,13:18   อ่าน 47 ครั้ง