ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
      เนื่องด้วย โรงเรียนบ้านบางจาก ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 14.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านบางจาก
      ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวไทย ซึ่งถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล อันเป็นการแสดงออกถึงความมีสัมมาคารวะ และความกตัญญูต่อครูผู้มีพระคุณ ที่ให้การอบรมสั่งสอน นอกจากนี้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีผลการเรียนดีเยี่ยมในแต่ละห้องเรียน และนักเรียนที่ขาดแคลน


ประธานในพิธีโดย นายตรี ศตสังวัตสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางจาก จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย
ประธานและแขกผู้มีเกียรติถวายภัตตาหาร และถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
ชมการแสดงของนักเรียน
ตัวแทนถือพานไหว้ครูของแต่ละห้อง มอบพานดอกไม้ - ธูปเทียน แด่ครู
ตัวแทนถือพานไหว้ครูของแต่ละห้อง มอบพานดอกไม้ - ธูปเทียน แด่ครู
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2563,09:40   อ่าน 186 ครั้ง