ภาพกิจกรรม
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563
     เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านบางจาก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563
     โดยมี ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกหมู่เหล่า ตลอดจนสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์จัดเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ภายใต้ชื่อการจัดงาน “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ประธานในพิธี เปิดกรวย วางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน ถวายราชสักการะ
ประธานในพิธี ถวายพระพรชัยมงคลและถวายคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประธานในพิธี นายตรี ศตสังวัตสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางจาก ลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกหมู่เหล่า
การแสดงของนักเรียน รำถวายพระพรชัยมงคล
ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกหมู่เหล่าบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ภายนอกบริเวณโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง
ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกหมู่เหล่าบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ภายในบริเวณโรงเรียน
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2563,14:37   อ่าน 269 ครั้ง