ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562
1. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ผลการจัดกิจกรรม
     1.1 หลักการและเหตุผลของกิจกรรม คือ
          เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ       พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในด้านพิธีการ ทั้งการประดับพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ การจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง การเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า เน้นกิจกรรมที่แสดงถึงพลังความสามัคคี ทั้งในโรงเรียน และชุมชน ซึ่งจะได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังนั้นโรงเรียนบ้านบางจาก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา 87 พรรษา วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ขึ้น ในครั้งนี้
      1.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ผลการจัดกิจกรรม คือ
           คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2562,09:58   อ่าน 19 ครั้ง