ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
1. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ผลการจัดกิจกรรม
     1.1 หลักการและเหตุผลของกิจกรรม คือ
        เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในด้านพิธีการ ทั้งการประดับพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ การจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง การเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อเหลือง การจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในพื้นที่ เน้นกิจกรรมที่แสดงถึงพลังความสามัคคี ทั้งในโรงเรียน และชุมชน ซึ่งจะได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนั้นโรงเรียนบ้านบางจาก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ขึ้นในครั้งนี้
     1.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ผลการจัดกิจกรรม คือ
        1. คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ    พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
        2. คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกันประกอบความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2562,09:54   อ่าน 9 ครั้ง