ภาพกิจกรรม
กิจกรรม “Christmas Day” ประจำปีการศึกษา 2561
     เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เวลา 08.30 – 11.30 น. นำโดย นายตรี  ศตสังวัตสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางจาก พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบางจาก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “Christmas Day” ประจำปีการศึกษา 2561
      บัดนี้ การจัดกิจกรรม “Christmas Day” ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

      1. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ผลการจัดกิจกรรม
         1.1 หลักและเหตุผลของกิจกรรม คือ
          เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ก่อนวันขึ้นปีใหม่สากล ประมาณ 1 สัปดาห์ ในวันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันที่มีความสำคัญต่อคริสตชนวันหนึ่ง เนื่องจากเป็นวันที่พระเยซูเจ้ามาบังเกิดทุกศาสนา จะมีศาสดา และหลักธรรมคำสอน ซึ่งล้วนแต่สอนให้ทุกคนเป็นคนดี ทางคริสต์ศาสนา      ก็เช่นกัน จะนับถือพระเยซูเจ้า เพราะพระองค์คือผู้ที่เป็นแบบอย่างในการช่วยเหลือคนยากจน ให้ความรัก ความเมตตา และเสียสละแก่ประชาชน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นบุตรของพระองค์ คำสอนของพระองค์ จะสอนให้เราช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รักและให้อภัยซึ่งกันและกัน ปรารถนาดีต่อกัน แบ่งปันให้กันและกัน ทำทุกอย่างด้วยความยุติธรรม มีความชื่นชมยื่นดีต่อกัน สุดท้ายโลกนี้จะบังเกิดสันติสุข
          ดังนั้นประเพณีการฉลองวันคริสต์มาส จึงควรเป็นสิ่งที่ชักจูงให้พวกเราประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ นั้นคืกการเป็นผู้ให้ รักซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เช่นเดียวกับกิจกรรมในวันนี้ บ่งบอกถึงความรัก ความร่วมมือ ร่วมใจอย่างเต็มเปี่ยม ระหว่างคณะครู และนักเรียน

          1.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/ผลการจัดกิจกรรม คือ
          1. เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส
          2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สนุกสนานรื่นเริง
          3. เพื่อให้นักเรียนร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพระเยซูเจ้ามาบังเกิด
          4. เพื่อให้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน


โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2562,14:11   อ่าน 227 ครั้ง