ประกาศโรงเรียน ปีการศึกษา 2565
0.การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 65
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.9 KB
1.ประกาศ ที่ 01-2565 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 65
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.17 KB
2. ประกาศ ที่ 02-2565 เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบ้านบางจาก 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 208.22 KB
3. ประกาศ ที่ 03-2565 ประกาศ เรื่อง คู่มือการเฝ้าระวังติดตาม และแผนเผชิญเหตุ เทอม1-2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.45 KB
ประกาศโรงเรียนบ้านบางจาก เรื่อง การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 30 กันยายน พ.ศ. 2566)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.51 KB