ประกาศโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
0.การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.88 KB
1.ประกาศ ที่ 01-2564 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.05 KB
2. ประกาศ ที่ 02-2564 เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบ้านบางจาก 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 208.19 KB
4. ประกาศ ที่ 01-2565 ประกาศ เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.54 KB