ประกาศโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
0.การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.79 KB
1.ประกาศ ที่ 01-2563 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.01 KB
2. ประกาศ ที่ 02-2563 เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบ้านบางจาก 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 208.23 KB
4. ประกาศ ที่ 04-2563 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านบางจาก 63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.24 KB
5. ประกาศ ที่ 05-2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 22 คน (IIT) 1-2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.02 KB
7. ประกาศ ที่ 07-2563 ประกาศ เรื่อง การปิดสถานศึกษาเป็นกรณีเหตุพิเศษ ฉบับที่ 1 เทอม 2-2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.26 KB
8. ประกาศ ที่ 08-2563 ประกาศ เรื่อง การปิดสถานศึกษาเป็นกรณีเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2 เทอม 2-2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.69 KB