ประกาศโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
1.ที่ 01-2562.1 ประกาศ เรื่อง การกำหนดเทียบชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 1-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.37 KB
2.ที่ 02-2562.1 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 1-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.62 KB
3.ที่ 03-2562.2 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโคโรน่า 2019
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.42 KB
4.ที่ 04-2562.2 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโคโรน่า 2019 (Caronavirus Diseases 2019 – COVID – 19)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.75 KB