ประกาศ เรื่อง รายชื่อคณะกรรามการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
1. ประกาศโรงเรียนบ้านบางจาก เรื่อง รายชื่อคณะกรรามการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.12 KB
2. ภาพการติดประกาศและภาพการตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 568.51 KB