ประกาศ เรื่อง รายชื่อคณะกรรามการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
1. ประกาศโรงเรียนบ้านบางจาก เรื่อง รายชื่อคณะกรรามการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.12 KB
2. ภาพการติดประกาศและภาพการตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 568.51 KB
ประกาศ ที่ 05-2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 22 คน (IIT) 1-2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.02 KB