กิจกรรมภาพพิมพ์มือ สุดสร้างสรรค์
คำสั่งโรงเรียนบ้านบางจาก ที่ 39/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 474.86 KB
เอกสารการดำเนินงานกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชื่อกิจกรรมภาพพิมพ์มือ สุดสร้างสรรค์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 185.93 KB