O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รายปี) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.03 MB