O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านบางจาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 271.06 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 285.75 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดนตรีไทย โรงเรียนบ้านบางจาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.48 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านบางจาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 279.43 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องพยาบาล โรงเรียนบ้านบางจาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 299.87 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในห้องเรียน ตามโครงการจัดหาวัสดุ สำนักงาน เพื่อพัฒนาสำนักงาน การเงิน พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 291.27 KB