ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 ธ.ค. 61 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ใส่เสื้อแขนสั้นสีเหลืองตัวใหม่ โรงเรียนบ้านบางจาก
23 พ.ย. 61 กิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ใส่ชุดผู้กำกับลูกเสือ โรงเรียนบ้านบางจาก
08 พ.ย. 61 ถึง 09 พ.ย. 61 กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ภายใต้โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ใส่เสื้อสีขาว โรงเรียนบ้านบางจาก
04 พ.ย. 61 กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และภาคี 4 ฝ่าย ภาคเรียนที่ 2/2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เสื้อทีมตัวใหม่สีชมพูแขนสั้น โรงเรียนบ้านบางจาก
05 ต.ค. 61 กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดสุภาพ โรงเรียนบ้านบางจาก
01 ต.ค. 61 ถึง 04 ต.ค. 61 กิจกรรมดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดสุภาพ โรงเรียนบ้านบางจาก
24 ส.ค. 61 กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน (Asean) ประจำปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดประจำชาติ โรงเรียนบ้านบางจาก
24 ส.ค. 61 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ชุดสุภาพ โรงเรียนบ้านบางจาก
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดสุภาพ โรงเรียนบ้านบางจาก
26 ก.ค. 61 กิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดผู้กำกับลูกเสือ โรงเรียนบ้านบางจาก
26 ก.ค. 61 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดผู้กำกับลูกเสือ โรงเรียนบ้านบางจาก
25 ก.ค. 61 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดสุภาพ โรงเรียนบ้านบางจาก
17 ก.ค. 61 กิจกรรมโครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561
ชุดสุภาพ องค์การบริหารจังหวัดสมุทรปราการ
29 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดสุภาพ โรงเรียนบ้านบางจาก
14 มิ.ย. 61 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ข้าราชการใส่ชุดกากี และบุคลากรทางการศึกษาใส่ชุดสุภาพ โรงเรียนบ้านบางจาก
01 พ.ค. 61 กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และภาคี 4 ฝ่าย ภาคเรียนที่ 1/2561

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เสื้อทีมสีชมพู แขนสั้น โรงเรียนบ้านบางจาก
26 ก.พ. 61 ถึง 08 มี.ค. 62 รวมไฟล์คำสั่ง PDF ปีการศึกษา 2561
รวมไฟล์คำสั่ง PDF ปีการศึกษา 2561